Περισσότερα για την εταιρεία

Ο ιδρυτής της Unimag ΙΚΕ, κ. Γεώργιος Σαραντίδης, ξεκίνησε ως μηχανικός μηχανουργείου κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων και βιομηχανίας καθώς και μοναδικός στην Ελλάδα κατασκευαστής μηχανημάτων όπως βιομηχανικοί Τόρνοι, Δρέπανα κ.α. έως το 1976. Αμέσως μετά την παράλληλη ολοκλήρωση των σπουδών του ως Ηλεκτρονικός και Προγραμματιστής, συντηρούσε ως Τεχνικός στον Χρυσό Οδηγό του ΟΤΕ, υπολογιστές και μηχανήματα Γραφικών Τεχνών υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα συντηρούσε μηχανήματα του χώρου των Γραφικών Τεχνών σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις ως Μηχανικός/Ηλεκτρονικός/Προγραμματιστής, και το 1980 δημιουργεί τα πρώτα Ελληνικά λογισμικά για τα πρώτα Home Computers.

Το 1983 προσχωρεί ως μέτοχος σε Τεχνική εταιρία η οποία πρόσφερε τεχνική υποστήριξη σε αναλογικά και ψηφιακά μηχανήματα διαχωρισμού χρωμάτων, κατασκευής κλισέ, και αναπαραγωγής φίλμς. Συντηρούντο και προσαρμοζόντουσαν κάθε είδους εγγραφείς, Φίλμς, Φλεξογραφικών πλακών, Τσίγκων Offset και Βαθυτυπικών κυλίνδρων προεκτυπωτικών μηχανημάτων και των υλικών τους, με τα αντίστοιχα εκτυπωτικά μηχανήματα από τότε μέχρι σήμερα. Επίσης πραγματοποιούντο εξειδικευμένες κατασκευές για να καλυφθούν ελλείψεις της αγοράς.

Το 1993 έγινε μέτοχος γνωστής Εμπορικής Εταιρείας στον χώρο της Εκτύπωσης, Προεκτύπωσης και Συσκευασίας, δημιουργώντας αυνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους, με μηχανήματα διαφόρων ειδών της HELL, της ESKO Λογισμικά και μηχανήματα χάραξης φλεξογραφικών πλακών, CTPs και CTFs της PRURUP ESKOFOT, Λογισμικά ARTWORKS, εκτυπωτικών μηχανημάτων Offset της MITSUBISHI, Φλέξο εκτύπωσης ετικετών της EDALE και Letter Press της KoPack, κ.α.

Το 2013 ιδρύει την UNIMAG IKE, στην οποία προσχωρεί ως μέτοχος ο κ. Θέμις Κατσαρός, παλαιό στέλεχος της εταιρείας. Η Unimag με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών της, έχει επικρατήσει στην αγορά στον χώρο των Μηχανημάτων και Λογισμικών μεγάλης παραγωγικότητος και δυνατοτήτων, εξειδικευμένα για όλους τους κλάδους των Γραφικών Τεχνών, όπως του Εμπορικού εντύπου, της Συσκευασίας και Ετικέτας. Η εταιρεία αναλαμβάνει 100% την υποστήριξη κάθε λογισμικού και μηχανήματος το οποίο αντιπροσωπεύει, ξεκινώντας από την αξιολόγηση κάθε μελλοντικής επένδυσης, εγκατάστασης, της αρχικής εκπαίδευσης και της μετέπειτα Τεχνικής και Χειριστικής υποστήριξης. Aντιπροσωπεύει μηχανήματα Γραφικών Τεχνών κατασκευαστών όπως η ESKO, Comexi, MarkAndy, Kongsberg, Sanwa, Eccographix κ.α.

Εκτός πλήθους Λογισμικών όπου επάξια η παρουσία της εταιρείας στην αγορά είναι καθολική, έχει ανέκαθεν και την απόλυτη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων Ψηφιακών εγγραφέων Φλεξογραφικών πλακών.

Τα στελέχη της Unimag είναι μορφωμένα και εκπαιδευμένα στις γραφικές τέχνες με πλούσια εμπειρία πολλών επιτυχημένων ετών εργασίας, είτε αφορά τις πωλήσεις είτε την Τεχνική υποστήριξη και εκπαιδεύονται συνεχώς στο εξωτερικό σε ότι τελευταία εξέλιξη έχει παρουσιαστεί διεθνώς και τους αφορά. Το επίπεδο γνώσης των στελεχών μας έχει χαρακτηριστεί άριστο από τους πελάτες μας σε βάθος συνεργασίας πολλών συνεχομένων ετών, με πιστούς πελάτες συνεχώς από το 1983 μέχρι και σήμερα, στους διάφορους τομείς εμπορίου ή υπηρεσιών των Γραφικών Τεχνών.

Επεξεργαζόμαστε τις ανάγκες κάθε πελάτη μας και συστήνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εκάστοτε περίπτωση η οποία θα μας ζητηθεί.